Konkurs o Bursztynowy Mikrofon

Konkurs organizowany jest przez Radio Koszalin i Miasto Darłowo w ramach Bałtyk Festiwal Media i Sztuka – Darłowo.

W konkursie może wziąć udział każdy wykonawca (zespół), który prześle lub dostarczy osobiście do naszej rozgłośni dwie premierowe piosenki (tekst i muzyka) w języku polskim – wcześniej niepublikowane na płytach. Dopuszczamy możliwość zakwalifikowania do udziału w Konkursie piosenek z tekstem poetyckim, o ile zachowana została zasada premiery w zakresie kompozycji. Piosenki mogą być także wykonywane w języku mniejszości narodowej i etnicznej oraz w języku regionalnym.

Nagrodą główną będzie Statuetka Bursztynowego Mikrofonu Radia Koszalin i Miasta Darłowo, kwota 5 tysięcy złotych netto oraz prawo do dokonania przez wykonawcę do 50 godzin nagrań w Studiu Nagraniowo-Koncertowym im. Czesława Niemena w Radiu Koszalin.

W trakcie Konkursu wręczona zostanie także Nagroda Dziennikarzy. Jest ona przyznawana przez publiczność na podstawie ankiet, rozdanych dziennikarzom zaproszonych mediów przed rozpoczęciem przesłuchań konkursowych. Bedzie także Nagroda Słuchaczy Radia Koszalin..

Więcej informacji dotyczących Konkursu o Bursztynowy Mikrofon Radia Koszalin znajdziemy na www.radiokoszalin.pl

Konkurs organizowany jest przez Radio Koszalin i Miasto Darłowo w ramach Bałtyk Festiwal Media i Sztuka – Darłowo.

Laureaci

  • 2012 – TakLoopNie (Sarsa)
  • 2013 – Zespół TRABANDA z Łodzi
  • 2014 – Kasia Popowska
  • 2015 – Zespół PUDER