Po co nam wolne sądy? Sędzia Igor Tuleya i adwokat Michał Wawrykiewicz

10 lipca 2022 roku (w niedzielę) o godz. 14.45, podczas festiwalu Media i Sztuka, odbędzie się spotkanie „Po co nam wolne sądy?”. Wezmą w nim udział: sędzia Igor Tuleya oraz adwokat Michał Wawrykiewicz.

Igor Tuleya – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie (powołany 18 marca 2010 przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego), od 2012 – rzecznik prasowy tego sądu. Stracił to stanowisko wskutek uzasadnienia wyroku dotyczącego Mirosława Garlickiego, w którym potępił działania władzy: porównał je do działań znanych z czasów stalinowskich (groźby, przesłuchania nocne, nieuzasadnione zatrzymania).

W toku kryzysu wokół Sądu Najwyższego w Polsce sędzia Igor Tuleya zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym zgodności ustaw dokonujących zmian w wymiarze sprawiedliwości w Polsce z europejskimi standardami dotyczącymi niezawisłości sędziowskiej. Krytykował też inne zmiany w sądownictwie wprowadzane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

18 listopada 2020 na podstawie decyzji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Tuleya stracił sędziowski immunitet w sprawie o niedopełnienie obowiązków służbowych oraz przekroczenia uprawnień (podejrzenie ujawnienia informacji z postępowania przygotowawczego oraz danych i zeznań świadka, które naraziły bieg śledztwa. Chodziło o postępowanie ws. obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 r.). Sędzia Tuleya, podobnie jak zdecydowana większość prawników, tej decyzji nie uznał, argumentując, że Izba Dyscyplinarna została zawieszona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a Sąd Najwyższy uznał, że nie jest niezależnym sądem.

24 lutego 2021 Sąd Apelacyjny w Warszawie w postanowieniu stwierdził, że „Igor Tuleya jest nieprzerwanie sędzią sądu powszechnego RP z przypisanym do tego urzędu immunitetem”, a „uchylenie immunitetu może nastąpić na podstawie prawomocnego orzeczenia niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu w toku sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy. Izba Dyscyplinarna nie ma żadnej z tych właściwości”. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie odmówił wykonania orzeczenia, gdyż jego zdaniem jest niezgodne z prawem. Prokuratura skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o przymusowe doprowadzenie Tuleyi na przesłuchanie.

21 marca 2022 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wydał prawomocne orzeczenie przywracające sędziego Igora Tuleyę do pracy. Pomimo tego Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie i jego wiceprezes nie dopuścili sędziego Igora Tuleyi do orzekania. (Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Igor_Tuleya)

Michał Wawrykiewicz – specjalista w sprawach ustrojowych i konstytucyjnych, ekspert zespołów parlamentarnych m.in. ds. Ładu Konstytucyjnego oraz ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości, konsultant prawny BAS, Marszałka Senatu i Wicemarszałków Sejmu przy licznych procesach legislacyjnych. Ekspert komisji europarlamentarnej LIBE (Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych) w sprawie praworządności w Polsce w trakcie przygotowywania raportu i wysłuchań w Parlamencie Europejskim, ekspert w postępowaniach przed zagranicznymi sądami, pełnomocnik sędziów SN, NSA i sądów powszechnych przed TSUE oraz ETPCz. Współzałożyciel inicjatywy #WolneSądy (2017) oraz Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS (2018), członek Stow. im. prof. Zbigniewa Hołdy. Wraz z pozostałymi współtwórczyniami inicjatywy #WolneSądy uhonorowany za działalność publiczną nagrodą Newsweeka im. T. Torańskiej oraz TOK FM im. A. Laszuk oraz Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego za działania w myśl wartości zapisanych w Karcie Praw Podstawowych UE, takich jak demokracja, praworządność, prawa człowieka. W 2021 roku adwokat Michał Wawrykiewicz otrzymał odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.

po_co_nam_wolne_sady_1.png

Spotkanie odbędzie się 10 lipca 2022 roku o godz. 14.45 w Hali Festiwalowej (Nabrzeże Portowe przy Marina Royale, Darłówko Zachodnie – parking przy wejściu na plażę, ul. Dorszowa). Rozmowę poprowadzi Cezary Łazarewicz.


tekst: Anna Wichura

Fot. Ewa Pfanhauser

Organizator festiwalu zastrzega sobie prawo do zmian w programie, wynikających z przyczyn od niego niezależnych. Na wszystkie wydarzenia odbywające się podczas festiwalu wstęp jest wolny. 

#lubiędarłowo