Sto pytań do posła RP Jarosława Gowina

Jedną  z gwiazd unikalnego Festiwalu Media i Sztuka w Darłowie był  poseł RP Jarosław Gowin. Trzeciego dnia festiwalu 10 lipca w sali konferencyjnej hotelu Apollo odpowiadał  na pytania dziennikarzy: Cezarego Łazarewicza, Janusza Rolickiego, Marcina Mellera, Piotra Najsztuba, Michała Ogórka, Ewy Winnickiej, Jana Wróbla i widzów jeden z najbardziej znanych posłów z Klubu Platformy Obywatelskiej.

Jarosław Gowin – publicysta, senator VI kadencji, potem poseł VI kadencji urodził się w 1961 w Krakowie. Ukończył Liceum w Jaśle, a następnie studia z zakresu historii filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był stypendystą Cambridge. Uzyskał stopień naukowy doktora. Autor kilkuset artykułów i kilku książek, zajmuje się problematyką dotyczącą Kościoła, polityki, inteligencji, recepcji pojęć takich jak naród, patriotyzm, solidarność czy wolność. W latach 90. zajmował się problemami Kościoła katolickiego w Polsce oraz pontyfikatem Jana Pawła II. Był redaktorem naczelnym katolickiego miesięcznika”Znak” w latach 1994-2005. Należał do pomysłodawców „Dni Tischnerowskich” i Uniwersytetu Latającego ZNAK-u. Zorganizował mający służyć studentom fundusz stypendialny „Józek Szkolny”, współpracuje z Fundacją św. Mikołaja, działającą na rzecz tworzenia hospicjów i domów samotnych matek oraz ze stowarzyszeniem „U Siemachy” w ramach programu przeciwdziałania przestępczości wśród młodzieży. Organizuje w Krakowie archiwum życia i myśli Jana Pawła II. Był współtwórcą i jest rektorem istniejącej od 2003 Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. W 2005 jako zwolennik PO-PIS-owej koalicji został wybrany do Senatu z ramienia Platformy Obywatelskiej w okręgu krakowskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 został umieszczony na pierwszym miejscu listy PO do Sejmu. Uzyskał mandat poselski, otrzymując 160 465 głosów. Wkrótce po wyborach wszedł w skład zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej. Przeciwnik ewentualnej koalicji z LiD-em.

Na spotkaniu pytano go m.in. o stanowisko w sprawie aborcji i zapłodnień in vitro, o to kogo obarczyć za katastrofę smoleńską, a także o związki partnerskie oraz kiedy zostaną zniesione ograniczenia w biznesie.

Jarosław Gowin jest przekonany, że uda się zbudować szersze porozumienie w parlamencie dla prawnego uregulowania problematyki zapłodnienia metodą in vitro.Katolik Jarosław Gowin powiedział, że metoda in vitro powinna być dostępna trwałym związkom heteroseksualnym z potwierdzonym dwuletnim okresem leczenia niepłodności. Państwo jednak nie powinno płacić za in vitro. Poseł Gowin jest również przeciwnikiem zaostrzenia ustawy aborcyjnej. W sprawie obarczenia ministra Bogdana Klicha winą za katastrofę smoleńską, co sugerowali niektórzy dziennikarze poseł jest przeciwny. Minister obrony narodowej starał się wcześniej zwolnić gen. Błaszczaka za nieprawidłowości w szkoleniu pilotów, lecz te kompetencje należały do Prezydenta RP uzupełnił wypowiedź posła Janusz Rolicki. Zrównanie praw zawierających związki partnerskie typu siostra z bratem czy sąsiad z sąsiadem spowoduje spory spadek dochodów państwa. W tej sprawie moje poglądy są zgodne z Konstytucją RP mówił poseł PO. Jeśli chodzi o zniesienie niektórych ograniczeń dla naszych przedsiębiorców to jestem za, należy to uczynić rozsądnie i szybko. Jednocześnie należy ustawowo zmniejszyć wpływ korporacji, które hamują zatrudnianie młodych adeptów. Ma to wpływ na ceny świadczonych usług.