W Darłowie z ministrem Bartoszem Arłukowiczem rozmawiał Michał Ogórek i dzieci, które wiedzą lepiej

Jednym z wielu polityków i ludzi mediów, którzy wzięli udział  w I Festiwalu Media i Sztuka w Darłowie był  Bartosz Arłukowicz – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik premiera ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Bartosz Arłukowicz syn Zygmunta i Danuty urodził się w 1971 w Resku. Dzieciństwo i młodość spędził w Darłowie, gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego, a następnie studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Uzyskał specjalizację II stopnia z pediatrii. Otrzymał dyplom MBA w Uniwersytecie Szczecińskim, który dał mu komplet kompetencji do pełnienia funkcji kierowniczych. Zdał egzamin państwowy na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 1996-1997 odbył staż w szczecińskim Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2. Pracował również, jako lekarz w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Od czasu ukończenia studiów zatrudniony w Klinice Chorób Dzieci Pomorskiej Akademii Medycznej. Od 1999 prowadzi także prywatną praktykę. Jest też nauczycielem akademickim w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 2001 był zwycięzcą drugiej edycji programu telewizyjnego Agent.

Rok później uzyskał mandat radnego Szczecina, startując z listy koalicji Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy, jako bezpartyjny kandydat rekomendowany przez SLD. Przewodniczył Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. W 2004 przystąpił do Socjaldemokracji Polskiej i następnie został wybrany przewodniczącym SDPL w województwie zachodniopomorskim. W roku 2006 został Kawalerem Orderu Uśmiechu. W wyborach parlamentarnych z 21 października 2007 kandydował z 3. miejsca listy Lewica i Demokraci w okręgu szczecińskim. Uzyskał mandat poselski z drugim wynikiem, zdobywając 21 543 głosów. W kwietniu 2008 wstąpił do Koła Poselskiego SDPL- Nowa Lewica. W grudniu tego samego roku odszedł z partii i z koła wraz z dwoma innymi posłami, motywując to polityką SDPL ukierunkowaną, ich zdaniem, przeciwko SLD. Od 6 listopada 2009 był wiceprzewodniczącym sejmowej komisji ds. zbadania procesu legislacyjnego ustawy o grach i zakładach wzajemnych, której prace trwały do sierpnia 2010.

Niedawno 10 maja 2011 został powołany przez premiera Donalda Tuska na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnika premiera ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Następnego dnia wystąpił z klubu poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej i przystąpił do klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

Ucząc się  przedsiębiorczości Bartosz Arłukowicz sprzedawał lody na pobliskiej plaży w Darłowie przyznał się na wstępie rozmowy znanemu felietoniście Michałowi Ogórkowi. Wiemy też, że niekiedy w weekendy pracował w rodzinnym barze Farma w Dąbkach. Dzięki pracom komisji hazardowej, w której zasiadał poznał mechanizmy legislacyjne w naszym sejmie oraz wpływy różnych lobby na ustawodawstwo. W swoich opiniach oparł się na młodych zdolnych prawnikach z UW. Główne zadanie swojego biura minister widzi w koordynacji działań administracji państwowej – rządowej i samorządowej – zajmującej się sprawami społecznymi. Zapowiedział, że skupi się na aktywizacji społecznej osób starszych i wykluczonych oraz nad zmianami legislacyjnymi ułatwiającymi im życie. Dzisiaj o starości mówi się głównie o kontekście waloryzacji emerytur i rent, to ważne, ale trzeba działać, by starość wyszła z czterech ścian – oświadczył. Nasze priorytety to działania skierowane do ludzi starszych, niepełnosprawnych i dzieci dodał minister Bartosz Arłukowicz. Wśród działań na rzecz dzieci minister wymienił m.in. przywrócenie obecności pielęgniarek w szkołach.

Drugą  część spotkania ministra z dziećmi na plażowej scenie przeplatanej konkursami i występami artystycznymi poprowadziła Katarzyna Stoparczyk – dziennikarka programu III Polskiego Radia. Bystry, inteligentny Kawaler Orderu Uśmiechu szybko znalazł wspólny język z dziećmi.